مهاجم قرمزها می‌گوید جر و بحثی با سرپرست تیمش نداشته است.