مریم معصومی در مصاحبه ای گفت: صحبت هایم با مهران مدیری شوخی بود. با هر آقای بازیگری عکس می اندازم می گویند این دوتا رابطه دارند.