یک روزنامه آمریکایی در سرمقاله‌ای با اشاره به رفتارهای خشونت‌آمیز خاندان سعود علیه شیعیان این کشور نوشت: عربستان باید اقدامات وحشیانه ضد حقوق بشر را کنار بگذارد.