دولت سوریه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا را منحل کند.