سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص هدف طرح تحریم های مضاعف علیه ایران گفت: هدف این طرح این است که خصومت و دشمنی آمریکایی ها در همه ابعاد علیه ایران اعمال شود.