عبدالله ویسی از چند روز قبل در تمرین استقلال خوزستان شرکت نکرده است.