تعقیب و گریز ماموران پلیس و سرنشینان خودروی سواری پراید سرقتی در خیابان علامه، راز قتل نوعروس ۲۴ساله شمالی را پس از دو سال فاش کرد.