یک پایگاه خبری-تحلیلی در یادداشتی روز دوشنبه نوشته کنگره آمریکا، واشنگتن و مسکو را برای بار دوم در وضعیت سرد قرار داده است.