وقتی شما به طور یکنواخت صحبت کنید. این نحو‌هٔ صحبت کردن برای مخاطب بسیار خشک، خسته کننده و کسل کننده خواهد بود. وقتی صدای شما با تن متفاوت به گوش مخاطب برسد، برایش جذاب خواهد بود. وقتی در هنگام سخنرانی روی بحثی که اکثر مخاطبان خوششان می‌آید تن صدایتان را بالا می‌برید، این کار سبب می‌شود، در بین مخاطبان شوری ایجاد شود که با اشتهای بیشتری به ادامه صحبت‌هایتان گوش فرا دهند.