فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در گزارشی که به فرمانده کل قوا ارائه شد به ساخت بازی مبارزه در خلیج عدن و استقبال جوانان اشاره شد که ایشان تاکید کردند این مسیر باید توسعه یابد تا جوانان ما بدانند در مبارزه با دزدان، نیروی دریایی ایران از چه اقتداری برخوردار است.