انیشمین کوتاه «درمان شده / Fixed» به کارگردانی جفری تامسون، کنایه ای تلخ به شیوه‌های درمان است. مردی برای درمان پای شکسته‌اش به بیمارستان می‌رود اما پزشکان ناتوان از درمان وی راه بهینه تری جهت حل مشکل استفاده می‌کنند. این انیمیشن کوتاه را در «تابناک» تماشا می‌کنید.