طراح طرح مفهومی سری هشت بی‌ام‌دبلیو با نشان دادن مفهوم سری جدید بی‌ام دبلیو طرح خود را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که بی‌ام‌دبلیو همچنان با حفظ سنت‌های خود در حال حرکت به جلو و تغییر ظاهر خود به شکلی مدرن‌تر و البته تجملی‌تر است.