ملاله یوسف‌زی از رفتار چین در مواجه با لیو شیائوبو، برنده جایزه صلح که در حبس از سرطان ریه درگذشت انتقاد کرده و آن را محکوم کرد.