مدیر خدمات فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه، از نهایی شدن تحویل جنگنده میگ به صربستان تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.