دبیر کابینه ژاپن امروز (جمعه) اعلام کرد، دولت توکیو تمایل دارد تا کاهش محبوبیت در میان حامیانش را به صورت خالصانه جبران کند و بیشتر درباره احیای اقتصادی تمرکز داشته باشد.