دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه) از بحرین خواست تا هرچه‌سریع‌تر و بدون هیچ قید و شرطی نبیل رجب، فعال حقوقی بحرین را که در روزهای اخیر حکم دو سال حبس وی صادر شد، آزاد کند.