آزمایش ترینیتی یا آزمایش هسته‌ای ترینیتی خستین انفجار یک سلاح هسته‌ای بود. این آزمایش ۷۲ سال پیش به‌دست ارتش آمریکا و در صحرای خورنادا دل موئرتو در ۵۶ کیلومتری ساکورو نیومکزیکو انجام شد.