نمایندگان پارلمان سوئد رئیس جمهوری ترکیه را به نسل کشی در مناطق کردنشین این کشور متهم و علیه وی در دادگاه شکایت کردند.