در این ویدیو چگونگی ایجاد و اعمال افکت برجسته سازی و عمق دهی به حروف را در نرم افزار فوتوشاپ یاد می گیریم.