در این ویدیو ما در طول چند مرحله در فتوشاپ، چگونگی جایگزینی یک آسمان غیر یکنواخت و جذاب را به جای یک آسمان یکنواخت و خسته کننده یاد می گیریم.