«گذر از زندگی وحشی / WILDLIFE CROSSING»، یک انیمیشن کوتاه درباره حلزونی است که در میانه جدال برای حیات با حلزونی دیگر مواجه می شود اما یک اتفاق میان این دو فاصله می اندازد. این انیمیشن کوتاه را در «تابناک» می‌بینید