شورای هماهنگی ترکمان ها متشکل از نیروها و احزاب و شخصیت های ترکمانی در عراق مخالفت خود را با اجرای همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اعلام و تصریح کرد که از اقدام نمایندگان ترکمانی در شورای استانداری کرکوک مبنی بر شکایت از رئیس این شورا به دلیل برافراشتن پرچم اقلیم کردستان حمایت می کند.