رییس‌ جمهور آمریکا پس از سخنرانی در ورشو با اخم لهستان را به مقصد آلمان و شرکت در اجلاس گروه 20 ترک کرد.