دور جدید مذاکرات آستانه در پرتو موفقیت های میدانی ارتش سوریه و هم پیمانانش در استان های حمص و حلب برگزار می شود و پرونده گروه تروریستی تکفیری داعش با پیشروی ها و موفقیت های ارتش سوریه در حومه شرقی و جنوب شرقی حلب بسته شد.