خبرگزاری رسمی چین از پرتاب ناموفق یک موشک ماهواره بر نسل جدید این کشور خبر داد.