در درگیری مرزبانان با قاچاقچیان موادمخدر در پاسگاه مرزی طلائی گروهان «قرقری» واقع در شمال سیستان و بلوچستان ۲سرباز مجروح شدند.