پادشاه اردن در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق آزادسازی شهر موصل در استان نینوا را به وی تبریک گفت.