دنیای بدون تو

دنیایی است که پیچک‌ها دیواری برای پیچیدن ندارند

بارانی در راه نیست

گرچه آسمان همیشه ابری است

...

دنیای بدون تو

دنیایی پر از نیستی و پوچی است

عقاقی‌ها امیدی برای رویش ندارند

غم‌ از دیوار خانه قد می‌کشد

و من تنها می‌مانم

...

دنیای بدون تو هم شنبه دارد هم یک شنبه

فقط چهارشنبه ندارد

و موهای آشفته‌ی من

اسیر بادهای سرنوشت می‌شوند

...

اما
اما
اما
دنیا با تو
هر روزش چهارشنبه است
چهارشنبه‌هایی که طعم زیتون می‌دهند

خرید بک لینک