خانه بوی گل میخک می‌دهد وقتی حتی یاد تو در آن جاری باشد

هوا نمناک می‌شود وقتی نفس‌های تو در آسمان شهر جاری باشد

آسمان ابرهای کوچکش را به جدالی بارانی فرا می‌خواند

باغچه پراز شبنم صبحگاهی می‌شود در فاصله‌ی قدم زدن تو تا کنار حوض فیروزه‌ای

وقتی می‌آیی

با خودت از شعرهایی خبر می‌آوری که من هنوز نسروده‌ام

و گلدان‌های خالی زندگی را پر از گل‌های کوچکی می‌کنی که زیر باران می‌رقصند

میخک زیبای من

تو اتفاق سبز سرزمین رویاهایی منی

بیا...


خرید بک لینک