قرارداد اعضای کادرفنی تیم فوتبال استقلال در هیات فوتبال استان تهران ثبت شد.