وزیر حمل و نقل هند اعلام کرد نگرانی در مورد تبعات استفاده گسترده از خودروهای خودران باعث شده تا دولت این کشور استفاده از چنین خودروهایی را در هند ممنوع کند.