رئیس کمیسیون اروپا در انتقاد از خالی بودن صندلی‌های پارلمان اروپا در جریان سخنرانی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، پارلمان اروپایی را مسخره و مضحک خطاب کرد.