به رغم تنش اخیر در روابط قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله مصر، هیاتی از دوحه در نشست‌های پارلمان عربی در قاهره شرکت می‌کند.